Ny viden vender op og ned på forståelsen af autisme

Hvad nu, hvis mange af de mest indgroede forestillinger om, hvordan hjernen bearbejder sanseindtryk og læser social adfærd, er forkerte? Hvad nu, hvis den autistiske hjerne fungerer helt, helt anderledes, end vi hidtil har troet? Ganske meget tyder på det.

De seneste 30 år har forskere fundet ud af, at hjernen grundlæggende fungerer omvendt af, hvad vi tror. Vi oplever intuitivt, at hjernen modtager indtryk fra sanserne, bearbejder disse informationer og træffer en beslutning om, hvordan den skal reagere. Men i virkeligheden sker der det modsatte: hjernen har opbygget en model af, hvordan verden ser ud, og har på den baggrund en forventning om, hvad der vil ske i en bestemt situation. Hjernen kontrollerer derpå, om dens forudsigelse stemmer med virkeligheden. Hvis ikke, korrigerer den sin model af verden og tilpasser sin reaktion.

Denne nye viden er ganske langsomt ved at blive introduceret til blandt andet autisme-verdenen og har betydning for, hvordan vi bedst kan hjælpe mennesker med autisme i at begå sig.

Vi lærer f.eks. børn med autisme at forbinde bestemte følelser med bestemte ansigtsudtryk, men hvad nu, hvis vi faktisk ikke læser nogen følelser ud af det menneskelige ansigt? Hvad nu, hvis forståelsen af menneskelig adfærd først og fremmest er en ubevidst forudsigelse af, hvad folk skal til at gøre? Ville den klassiske træning af sociale færdigheder så give nogen mening for børn, unge og voksne med autisme?

Overalt kan man læse, at mennesker med autisme har brug for mere forudsigelighed end mennesker uden autisme. Men er det nu rigtigt?

 

Det er nogle af de revolutionerende spørgsmål, Peter Vermeulen stiller i sin nye bog ”Autisme og den forudsigende hjerne”, der udkommer på dansk 24. marts Peter Vermeulen er en af verdens førende forskere og formidlere af autisme. Hans nye bog er baseret på de seneste 30 års hjerneforskning, og formidler en ny viden, der strider mod, hvordan vi intuitivt opfatter hjernen. På samme måde, som vi intuitivt oplever, at solen drejer rundt om jorden – selv om vi ved, at det er omvendt.

På kurset beskriver Vermeulen den nye viden om hjernen og forklarer, hvilken betydning den har for, hvordan vi hjælper børn, unge og voksne med autisme.

 

Simultantolkning til dansk

Hele kurset vil blive simultantolket til dansk. Det er en del af kursusprisen, og alle kan få udleveret et sæt høretelefoner ved indgangen, som man så kan bruge efter behov.

 

Få Vermeulens nye bog

Som en del af kursusprisen vil du få udleveret bogen.

 

Læs mere om pris, sted etc. her

Tilmeld dig her

 

Peter Vermeulens slides på kurset

Her kan du downloade og printe de slides, der vil blive brugt: